Licitación documents notificació generats per l’Agència Tributària Catalunya

Adjudicación servicios postales para el Ayto. de Fuente el Saz de Jarama, Madrid

Objetivo: composició, impressió, acabat i lliurament a l’operador postal de diversos documents de notificació generats per l’Agència Tributària de Catalunya durant l’any 2019. Entidad:  Agència Tributària de Catalunya Presupuesto: 921.475,47 € Plazo: 30/07/2018 Se convoca concurso público para la composició, impressió, acabat i lliurament a l’operador postal de diversos documents de notificació generats per l’Agència […]

Licitación impresión y tratamiento comunicaciones y notificaciones en Sevilla

Licitación material de imprenta para los Servicios Centrales de ENAIRE

Objetivo: realización de trabajos de impresión y tratamiento de comunicaciones y notificaciones de la Agencia Tributaria de Sevilla. Entidad:  Agencia Tributaria de Sevilla Presupuesto: 492.024,50 € Plazo: 10/07/2018 Se convoca concurso público para el servicio consistente en la realización de trabajos de impresión y tratamiento de comunicaciones y notificaciones de la Agencia Tributaria de Sevilla. […]