Audiovisuales

//Audiovisuales

Información sobre todas las licitaciones relacionadas con el mundo audiovisual

Licitación servei producció audiovisual per Fundació TICSalut, Catalunya

(**) De conformitat amb la disposició addicional tercera del RD 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, resta suspès el termini de presentació de proposicions fins que perduri la vigència d’aquesta norma. El còmput des terminis de presentació d’ofertes es reprendrà en el moment que perdi la vigència el RD 463/2020 o, en el seu cas, les prorrogues del mateix. Atès que el RD 476/2020, de 27 de març disposa que es prorroga l’estat d’alarma fins a les 00:00 hores del dia 12 d’abril de 2020. A efectes operatius s’amplia “de manera provisional” el termini de presentació d’ofertes a la Plataforma de serveis de contractació pública de la generalitat per un termini de 14 dies a fi de complir amb la referida suspensió. La data definitiva de termini de presentació d’ofertes es comunicarà a la mateixa plataforma quan perdi la vigència el RD 463/2020, o en el seu cas, les prorrogues del mateix

(*) Rectificació de la puntuació dels criteris avaluables de forma automàtica al considerar el servei una prestació de caràcter intel·lectual, d’acord a l’article 145.4, “segons els criteris relacionats amb la qualitat han de representar, almenys, el 51 per cent de la puntuació assignable en la valoració de les ofertes, sense perjudici del que disposa l’apartat 2.a) de l’article 146”. Per aquest motiu s’ha ampliat el termini de presentació d’ofertes fins el 23 de març

Objetivo: servei de producció audiovisual per la Fundació TICSalut.

Entidad: Fundació Ticsalut Presupuesto: 74.000,00 € Plazo: 07/05/2020

Se convoca concurso público para el servei de producció audiovisual per la Fundació TICSalut. A continuación, damos las características del perfil del contratante. (más…)

Licitación elaboración, diseño, maquetación e impresión del Informe anual de ISDEFE 2019

(*) Brand Book ISDEFE

Objetivo: servicios para la elaboración, diseño, maquetación e impresión del Informe anual de ISDEFE 2019, Resumen Ejecutivo y Microsite, video de animación del Informe Anual.

Entidad: ISDEFE Presupuesto: 35.000,00 € Plazo: 28/04/2020

Se convoca concurso público para los servicios para la elaboración, diseño, maquetación e impresión del Informe anual de ISDEFE 2019, Resumen Ejecutivo y Microsite, video de animación del Informe Anual. A continuación, damos las características del perfil del contratante. (más…)

Licitación producció vídeos corporatius i comunicación per Ferrocarrils de Catalunya

Objetivo: serveis per a la producció de vídeos corporatius i de comunicació amb creació, disseny, realització tècnica, adaptacions i tractament d’imatges pel 2020.

Entidad: Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya Presupuesto: 55.000,00 € Plazo: 09/04/2020

Se convoca concurso público para los serveis per a la producció de vídeos corporatius i de comunicació amb creació, disseny, realització tècnica, adaptacions i tractament d’imatges pel 2020. A continuación, damos las características del perfil del contratante. (más…)

Licitación servicio de vídeo para Fundación de la Universidad Autónoma de Madrid

(*) Suspensión Provisional del Procedimiento

Objetivo: servicio de reportaje gráfico -video- para la Fundación de la Universidad Autónoma de Madrid.

Entidad: Fundación de la Universidad Autónoma de Madrid Presupuesto: 16.000,00 € Plazo: 20/03/2020

Se convoca concurso público para el servicio de reportaje gráfico -video- para la Fundación de la Universidad Autónoma de Madrid. A continuación, damos las características del perfil del contratante. (más…)