Audiovisuales

//Audiovisuales

Información sobre todas las licitaciones relacionadas con el mundo audiovisual

Licitación creació continguts de les rutes Boca de la Mina y APP, Tarragona

Objetivo: creació de continguts de les rutes associades al projecte Boca de la Mina, elaboració de productes audiovisuals, realitat virtual i augmentada i subministrament d’una APP.

Entidad: Ajuntament de Reus Presupuesto: 95.506,85 € Plazo: 11/02/2020

Se convoca concurso público para el servei de creació de continguts de les rutes associades al projecte Boca de la Mina, elaboració de productes audiovisuals, realitat virtual i augmentada i subministrament d’una APP, en el marc del projecte FEDER millora i recuperació de la Boca de la Mina de Reus. A continuación, damos las características del perfil del contratante. (más…)

Licitación realització documentals del projecte TRANSGANG, Barcelona

(**) Atès que s’ha detectat una incidència informàtica a la Plataforma de Serveis de la Contractació Pública, segons ha comunicat el Consorci d’Administració Oberta de Catalunya (incidència número 321839), s’acorda ampliar el termini de presentació d’ofertes al dia 28/01/2020 a les 14:00h (hora Barcelona)

(*) Es publiquen traduccions en francés i castellà del plec de prescripcions tècniques

Objetivo: realització de dues pel·lícules documentals i continguts audiovisuals basats en la investigació del projecte TRANSGANG (ERC Advanced Grant) pel període 2020 i 2021.

Entidad: Universitat Pompeu Fabra Presupuesto: 82.600,00 € Plazo: 28/01/2020

Se convoca concurso público para la realització de dues pel·lícules documentals i continguts audiovisuals basats en la investigació del projecte TRANSGANG (ERC Advanced Grant) pel període 2020 i 2021. A continuación, damos las características del perfil del contratante. (más…)

Licitación recreacions digitals “Producte Turístic-Cultural del Vescomtat de Cabrera”, Girona

(***) ES FA PÚBLIC PER A GENERAL CONEIXEMENT QUE EL CONTRACTE DEL SERVEIS DE DISSENY, PRODUCCIÓ I EDICIÓ DE 10 RECREACIONS DIGITALS D’ ELEMENTS PATRIMONIALS DEL PRODUCTE TURÍSTIC VESCOMPTAT DE CANBRERA, en el marc de l’ operació FEDER “Producte Turístic-cultural Vescomtat de Cabrera” està COFINANÇAT AL 50% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional(FEDER) de la Unió Europa, en el marc del PROGRAMA OPERATIU FEDER DE CATALUNYA 2014-2020.Objectiu d’ inversió en creixement i ocupació

(**) Es fa públic per a general coneixement d¿una errada en el plec tècnic, consistent en que no va quedar adjuntat a la plataforma l’ annex 1 referenciat . S¿adjunta amb aquesta esmena l’ ANNEX 1 del PPT

(*) Es fa públic, per a general coneixement, d’una errada en les dades informades en l’apartat criteris d’adjudicació de l’anunci realitzat al PERFIL DEL CONTRACTANT amb relació a l’expedient 2019/3606 de servei de disseny, producció i edició de 10 recreacions digitals d’elements patrimonials del producte turístic Vescomtat de Cabrera, en el marcf de l’operació FEDER “Producte turístic cultural Vescomtat de Cabrera. Concretament es va informar de dos criteris, puntuats amb 1 punt, i no descrits de forma errònia. D’acord amb el PCAP únicament són criteris d’adjudicació els següents: oferta econòmica (55 punts), Termini de lliurament (20 punts), Qualitat tècnica i funcional de la proposta (9 punts), Concreció de la proposta (8 punts) i Aspectes estètics i recursos emprats (8 punts)

Objetivo: diseny, producció i edició de 10 recreacions digitals d’ elements patrimonials, en el marc de l’operació FEDER” Producte Turístic-Cultural del Vescomtat de Cabrera”.

Entidad: Consell Comarcal de la Selva Presupuesto: 60.000,00 € Plazo: 05/02/2020

Se convoca concurso público para el diseny, producció i edició de 10 recreacions digitals d’ elements patrimonials, en el marc de l’operació FEDER” Producte Turístic-Cultural del Vescomtat de Cabrera”. A continuación, damos las características del perfil del contratante. (más…)

Licitación producció audiovisual programación Museu Nacional d’Art de Catalunya

Objetivo: servei de producció audiovisual de la programació d’activitats i exposicions al Museu Nacional d’Art de Catalunya des del 26 de març de 2020 al 25 de març de 2021, ambdós inclosos.

Entidad: Consorci Museu Nacional d’Art de Catalunya Presupuesto: 88.000,00 € Plazo: 10/02/2020

Se convoca concurso público para el servei de producció audiovisual de la programació d’activitats i exposicions al Museu Nacional d’Art de Catalunya des del 26 de març de 2020 al 25 de març de 2021, ambdós inclosos. A continuación, damos las características del perfil del contratante. (más…)