Concursos

/Concursos

Una recopilación clasificada por categorías de los concursos públicos y privados mas relevantes de España. Todo lo que debes conocer de ellos. Información fácil de manejar sobre cada uno y los pliegos completos de condiciones.

Licitación aplicación de innovación interna para CRTVE (Innova20)

Objetivo: aplicación de innovación interna para CRTVE (Innova20).

Entidad: CRTVE Presupuesto: 89.000,00 € Plazo: 18/05/2020

Se convoca concurso público para la aplicación de innovación interna para CRTVE (Innova20). A continuación, damos las características del perfil del contratante. (más…)

Licitación serveis impressió per Fundació Teatre Lliure – Teatre Públic de Barcelona

Objetivo: serveis d’impressió per la Fundació Teatre Lliure – Teatre Públic de Barcelona.

Entidad: Teatre Lliure-Teatre Públic de Barcelona Presupuesto: 168.000,00 € Plazo: 17/04/2020

Se convoca concurso público para los serveis d’impressió per la Fundació Teatre Lliure – Teatre Públic de Barcelona. A continuación, damos las características del perfil del contratante. (más…)

Licitación servicio pruebas radiodiagnóstico en Motril, Granada

Objetivo: servicio de realización de pruebas de radiodiagnóstico en la localidad de Motril (Granada).

Entidad: IBERMUTUAMUR Presupuesto: 17.460,00 € Plazo: 17/04/2020

Se convoca concurso público para el servicio de realización de pruebas de radiodiagnóstico en la localidad de Motril (Granada). A continuación, damos las características del perfil del contratante. (más…)

Por | 2020-04-03T05:46:18+00:00 abril 3rd, 2020|Concursos, Tratamientos de Oncología|Sin comentarios

Licitación servei producció audiovisual per Fundació TICSalut, Catalunya

(**) De conformitat amb la disposició addicional tercera del RD 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, resta suspès el termini de presentació de proposicions fins que perduri la vigència d’aquesta norma. El còmput des terminis de presentació d’ofertes es reprendrà en el moment que perdi la vigència el RD 463/2020 o, en el seu cas, les prorrogues del mateix. Atès que el RD 476/2020, de 27 de març disposa que es prorroga l’estat d’alarma fins a les 00:00 hores del dia 12 d’abril de 2020. A efectes operatius s’amplia “de manera provisional” el termini de presentació d’ofertes a la Plataforma de serveis de contractació pública de la generalitat per un termini de 14 dies a fi de complir amb la referida suspensió. La data definitiva de termini de presentació d’ofertes es comunicarà a la mateixa plataforma quan perdi la vigència el RD 463/2020, o en el seu cas, les prorrogues del mateix

(*) Rectificació de la puntuació dels criteris avaluables de forma automàtica al considerar el servei una prestació de caràcter intel·lectual, d’acord a l’article 145.4, “segons els criteris relacionats amb la qualitat han de representar, almenys, el 51 per cent de la puntuació assignable en la valoració de les ofertes, sense perjudici del que disposa l’apartat 2.a) de l’article 146”. Per aquest motiu s’ha ampliat el termini de presentació d’ofertes fins el 23 de març

Objetivo: servei de producció audiovisual per la Fundació TICSalut.

Entidad: Fundació Ticsalut Presupuesto: 74.000,00 € Plazo: 07/05/2020

Se convoca concurso público para el servei de producció audiovisual per la Fundació TICSalut. A continuación, damos las características del perfil del contratante. (más…)