Adj: Publicidad

//Adj: Publicidad

Información sobre todas las adjudicaciones de licitaciones en España relacionadas con la publicidad

Adjudicación agencia medios para “40 años de Ayuntamientos democráticos” de Valencia

Información de la Adjudicación del contrato de la Presidencia de la Generalitat para el servicio de planificación estratégica de medios y contratación de espacios publicitarios a través de agencia o central de medios para la difusión de los “40 años de los ayuntamientos democráticos” desde la Presidencia de la Generalitat. A continuación, les damos la información de la empresa adjudicataria y del precio de esta. (más…)

Adjudicación servicio agencia de medios para D.P. de Jaén

Información de la Adjudicación del contrato de la Presidencia de la Diputación Provincial de Jaén para el servicio de agencia de medios para la Diputación Provincial de Jaén. A continuación, les damos la información de la empresa adjudicataria y del precio de esta. (más…)

Adjudicación enregistrament, edició audiovisual i disseny caràtules de l´ICEC, Cataluña

Información de la Adjudicación del contrato del Institut Català de les Empreses Culturals para el servei d´enregistrament, edició audiovisual i disseny de caràtules per a les activitats de l´ICEC. A continuación, les damos la información de la empresa adjudicataria y del precio de esta. (más…)

Adjudicación estratègia màrqueting i campanyes de Ferrocarrils de Catalunya

Información de la Adjudicación del contrato de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya para los serveis de consultoria, desenvolupament d´una estratègia de màrqueting relacional i campanyes d´imatge, comunicació, relacions institucionals i publicitat, i la creació de noves infraestructures tècniques correspondent a activitats de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. A continuación, les damos la información de la empresa adjudicataria y del precio de esta. (más…)