Licitación servei de disseny gràfic de la UOC, Catalunya

Licitación edición electrónica del BOP, Segovia

(*) Rectificació en l’Annex 1.1, relatiu al model d’oferta econòmica (SOBRE 3) del Plec de Clàusules Particulars Objetivo: servei de disseny gràfic en formats offline i digital de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Entidad: UOC Presupuesto: 438.000,00 € Plazo: 19/09/2022 Se convoca concurso público para el servei de disseny gràfic en formats offline i […]